Ponad jedna czwarta transportu drogowego w obrębie Unii Europejskiej realizowana jest przez polskie przedsiębiorstwa.

Transport międzynarodowy w przypadku naszego kraju odgrywa bardzo ważną rolę. W obrębie Unii Europejskiej można przyjąć, że jest to nawet ponad jedna czwarta i wszystko realizują polskie przedsiębiorstwa. Tworzy to silną pozycję lidera w danej branży. Taki trend jest widoczny i zauważalny już od wielu lat. Transport oraz logistyka jest oczywiście ważnym elementem wymiany towarów oraz transportu osób, szczególnie z uwzględnieniem tego drogowego. Kluczowy jednak jest szczególnie ten pierwszy.

Dowody na to przedstawia również GUS. Z danych za 2014 rok wynika, że polskie firmy zrealizowały 25% całego transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej. Oznacza to, że przewóz ten znajduje się na poziomie około 154,3 miliony tono kilometrów. W porównaniu z rokiem poprzednim daje to wzrost o około 4,8%. Należy zauważyć, że za naszymi firmami uplasowały się te z Hiszpanii, Niemiec, oraz Węgier i Litwy.

Taki transport wykorzystuje wiele krajów Unii Europejskiej, jednak to Polska jest w tej dziedzinie zdecydowanym liderem. Trend ten utrzymuje się od wielu lat i często szacuje, że jest nawet to ponad jedna czwarta transportu drogowego w obrębie UE. Realizowany przez polskie przedsiębiorstwa wykazuje się doskonałą ofertą oraz możliwościami. Na przestrzeni lat pojawiały i pojawiają się pewne problemy, jak chociażby kwestia Brexitu i wynagrodzenia za czas pracy kierowców. Jednak należy zauważyć, że pomimo tych kwestii i innych zmian polski transport i spedycja nadal dominują w branży. Dotyczy to między innymi zmian, które zostały zaplanowane przez takie kraje jak Francja oraz Niemcy. Podobnie jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę dyrektywę związaną z Pakietem o Mobilności.

Zdecydowanym atutem i przewagą krajowych firm nad innymi była niższa oraz bardziej konkurencyjna oferta cenowa. Ewentualne zmiany miały uderzyć głównie w te kwestie działalności. Inne to między innymi zagadnienia socjalne odnoszące się również do czasu pracy kierowców i ich odpoczynku. Oczywiście utrudniło to działalność, jednak nie na tyle przy stracić wysokie miejsce w przewozie na terenie Unii Europejskiej.

Zawirowania te zdają się generalnie nie szkodzić naszym przewoźnikom. Nadal konkurencyjni, znacznie lepiej opłacani, stanowią dużą konkurencję. Poprawie ulegają również wyniki finansowe. Wróży to dobrą perspektywę rozwoju tej atrakcyjnej branży transportu drogowego. Rozwój usług transportu w mijających latach najpewniej będzie miał swoją kontynuację w przyszłości.