Jak należy postępować w razie wypadku lub kiedy należy wezwać auto lawete?

Przewidzenie takich zdarzeń jak kolizja drogowa lub wypadek jest wyjątkowo trudne, często wręcz niemożliwe. Jednak można się do takich zdarzeń odpowiednio przygotować, tak by uniknąć dalszych kosztów, nerwów oraz problemów. Najczęściej zaraz po zdarzeniu jesteśmy pod wpływem adrenaliny i nie zawsze reagujemy adekwatnie do sytuacji. Należy zawsze zachować spokój i postępować zgodnie z procedurami. Te najczęściej wskazał ubezpieczyciel, wymieniają czynności, które wolno wykonać, a których nie wolno wykonywać po takim zdarzeniu. Może mieć to niekiedy wpływ na wysokość odszkodowania, jak i jego ewentualna odmowę.

Jeżeli już dojdzie do kolizji lub wypadku należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ma to zapobiec ewentualnemu powiększeniu szkody i zapewnić bezpieczeństwo osobą postronnym. Z tego powodu należy ustawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne. Należy również pamiętać o wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Taka stłuczka może być sprowokowana przez oszustów.

Często największy problem polega na tym czy usuwać pojazdy, czy pozostawić je na miejscu? Kolizja, której byliśmy uczestnikami sprawia, że jesteśmy zobowiązani to usunięcia pojazdów w takie miejsce by nie utrudniały one ruchu. Najczęściej takim miejscem jest pobocze. W sytuacji, w której pojawiają się osoby ranne lub śmiertelne należy jednak pamiętać, że pojazdów nie należy przestawiać i ruszać. W każdym jednocześnie przypadku należy zadbać o udzieleniu pomocy lekarskiej/medycznej. Należy również powiadomić odpowiednie służby.

Wezwanie nie zawsze jest konieczne. Jeżeli jasna jest to, która ze stron jest winna i przyznaje się do tego, można sporządzić specjalne oświadczenie. Pozwala to najczęściej na zaoszczędzenie czasu i wydatków na ewentualny mandat. Na takie oświadczenie powinny zgodzić jednak obie strony.
Wezwanie na miejsce zdarzenia jest jednak niezbędne w sytuacji:

  • nie można stwierdzić, która ze stron jest winna w zdarzeniu,
  • pojawienia się osób rannych i poszkodowanych,
  • doszło do popełnienia przestępstwa (np.: osoba próbowała uciec, jest pod wpływem alkoholu),
  • brak niezbędnych dokumentów.


Policja jest w stanie sprawnie ustalić nie tylko przebieg zdarzenia, a tym samym wskazać winnych. Najczęściej to właśnie one poniosą koszty związane z naprawą pojazdów. Policja sporządzi odpowiednią dokumentację, która powinna zawierać dane kierujących. Dobrze jednak zawsze wymienić się niezbędnymi danymi z drugą stroną.

Kierowca uznany za winnego ma najczęściej dwa wyjścia. Pierwsze to przyjęcie mandatu, często i punktów karnych. Wówczas całość zakończy się na miejscu. Drugie to brak zgody. W takim przypadku sprawa zostaje przekazana do sądu.

Warto tu dodać, że coraz częściej pomocne w tym względzie są kamery monitoringu, które są montowane w miastach. Ustalenia przebiegu zdarzenia tylko na podstawie relacji sprawia, że wersje mogą się od siebie różnić. Inne, bardzo przydatne rozwiązania to instalowane kamery w pojazdach.